Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

integrootwarcie strony legimi w nowym okniebip logootwarcie strony ibuk w nowym oknieotwarcie strony urzędu miasta w nowym oknie

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA GIER PLANSZOWYCH
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KATOWICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady i warunki udostępniania gier planszowych, zwanych dalej „grami”, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zwanej dalej „Biblioteką”.
2. Korzystać z gier mogą Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz okazaniu aktywnej karty bibliotecznej.
3. Gry są udostępniane w filiach bibliotecznych nr 3, 10, 11, 14, 17, 19, 26, 27, 30 do korzystania:
1) poza filią biblioteczną – według zasad określonych w rozdziale II Regulaminu pn. „Wypożyczanie gier”, lub
2) na miejscu w filii bibliotecznej – według zasad określonych w rozdziale
III Regulaminu pn. „Udostępnianie gier na miejscu”.Załącznik do Regulaminu udostępniania gier planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach – Cennik stosowanych opłat

1. Nieterminowy zwrot gry – opłata w wysokości 1 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Zagubienie lub trwałe zniszczenie gry – aktualna cena rynkowa gry wynikająca z inwentarza Biblioteki.

3. Nieznaczne uszkodzenie gry – pokrycie kosztów naprawy.

4. Wysyłane upomnienia – pokrycie kosztów.

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. Wykonanie Szymon Szostok