nasze zaleze II

 

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, mieszcząca się przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach-Załężu, bierze udział w drugim etapie programu Centrum Społecznościowe Nasze Załęże.

W ramach programu odbędą się w tejże filii kolejne spotkania autorskie, podróżnicze, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne czy warsztaty literacko-artystyczne, będące niejako kontynuacją etapu pierwszego. Wśród wymienionych wydarzeń nie zabraknie spotkań rodzinnych oraz wystaw prezentujących twórczość czytelników oraz profesjonalnych artystów.

Fundusze, przekazane MBP w ramach projektu, będą wydatkowane na pokrycie honorariów dla zaproszonych twórców i gości oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań, w tym również materiałów papierniczych, niezbędnych do przeprowadzania warsztatów oraz wystaw.

Udział czytelników we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach programu Centrum Społecznościowe Nasze Załęże jest bezpłatny.