Katalog Integro

katalog (tak było kiedyś)

Czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece, którzy otrzymali dane logowania, mogą w katalogu Integro zamawiać pozycje dostępne, rezerwować pozycje wypożyczone oraz prolongować termin zwrotu.

Zamówienie na pozycję dostępną w katalogu możliwe jest w ramach filii, do której Czytelnik ma uprawnienia. Po odbiór książki należy zgłosić się po zrealizowaniu zamówienia przez bibliotekarza. Czytelnicy, którzy podali przy rejestracji do Biblioteki swój adres e-mail, otrzymują automatyczne powiadomienie o zrealizowaniu zamówienia. W każdym momencie stan zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu w katalogu Integro. Zamówienia wysłane w godzinach otwarcia Filii są realizowane przez bibliotekarza w ciągu kilkunastu minut.

Zapisz się (tak jest teraz)Rezerwacja dotyczy dokumentów wypożyczonych przez innych czytelników i jest możliwa w ramach filii, do której Czytelnik ma uprawnienia. W chwili gdy dokument zostanie zwrócony, do Czytelnika, który dokonał rezerwacji i podał adres e-mail, system wysyła powiadomienie. Jeśli czytelnik jest nadal zainteresowany wypożyczeniem danej pozycji, powinien wysłać zamówienie i po jego zrealizowaniu przez bibliotekarza, zgłosić się po odbiór w bibliotece. Jeśli Czytelnik nie jest już zainteresowany wypożyczeniem danej pozycji może samodzielnie zrezygnować z rezerwacji. Informacje o statusie zarezerwowanej pozycji w każdej chwili dostępne są po zalogowaniu w katalogu Integro.


Prolongata jest możliwa trzykrotnie dla każdego egzemplarza, pod warunkiem, że nie minął termin zwrotu, nie została naliczona żadna opłata oraz pozycja nie została zarezerwowana przez innego czytelnika. Czytelnicy, którzy w swoich danych mają wpisany adres e-mail otrzymują automatyczne powiadomienia o terminie zwrotu i rozpoczęciu naliczania opłaty za nieterminowy zwrot.

Adres e-mail można podać przy rejestracji do Biblioteki, może być również wpisany w każdym momencie przez bibliotekarza lub samodzielnie przez Czytelnika po zalogowaniu do katalogu Integro.
Prosimy o podawanie aktualnych i aktywnych adresów e-mail.
Wejdź do Katalogu Integro


Bibliografia miasta Katowice



bibliografiaBibliografia Katowic opracowywana jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach przez pracownika zatrudnionego na Samodzielnym stanowisku do spraw bibliografii miasta.

Zakres tematyczny bibliografii jest wszechstronny, obejmuje piśmiennictwo z wszystkich dziedzin wiedzy dotyczące Katowic. Rejestrowana też jest twórczość literacka osób mieszkających w Katowicach – bez względu na tematykę powstających utworów.

Bibliografia Katowic jest bibliografią bieżącą i retrospektywną.
Rejestruje książki i ich fragmenty, broszury, czasopisma jako całość, mapy
i publikowane od 2014 r. artykuły z prasy ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.
Przy doborze dokumentów stosuje się selekcję. Nie rejestruje się materiałów interwencyjnych, zapowiedzi imprez, relacji z imprez, (rejestruje się natomiast materiały podsumowujące imprezę), wyników sportowych, tekstów o małej wartości informacyjnej.

Całość materiału podzielono na 16 działów klasyfikacji regionalnej.
Użytkownicy mogą przeszukiwać bazę wg następujących kryteriów: autor, tytuł, cytata wydawnicza, hasło przedmiotowe, klasyfikacja regionalna, rok wydania.

Schemat bibliografii

UWAGA

W bibliografii rejestrowane są również dokumenty, których Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach.

Wejdź do Bibliografii Miasta


e-booki

BIblioteka oferuje dostęp do kilku katalogów z e-bookami
Więcej informacji tutaj