Zamawiać/rezerwować dokumenty mogą tylko czytelnicy zalogowani.

Czytelnicy mogą zamawiać/rezerwować dokumenty znajdujące się w zasobach filii, do korzystania z których mają dodane uprawnienia.


1. Jeśli wyszukany dokument ma status „Niedostępny” - nie można go zamówić, ale można zarezerwować. Po kliknięciu w zakładkę „Sprawdź status” wyświetla się okno z informacją dotyczącą terminu zwrotu dokumentu. Liczba osób oczekujących w kolejce rezerwacji podana jest poniżej.
Sprawdzanie statusu pozycji

2. Aby zarezerwować dokument należy kliknąć w zakładkę „Zarezerwuj”, a następnie wybrać z rozwijanego menu jedną z trzech opcji: dowolny egzemplarz, wybrany egzemplarz lub dowolny egzemplarz z wybranej agendy.
zarezerwuj wybór wariantu

- Dowolny egzemplarz - pierwszy zwrócony egzemplarz, do którego czytelnik ma uprawnienia będzie można zamówić. W tym wypadku należy wybrać tylko datę ważności rezerwacji. 
rezerwacja data ważności

- Wybrany egzemplarz – ograniczenie rezerwacji do konkretnego egzemplarza w wybranej filii.
rezerwacja wybrany egzemplarz

- Dowolny egzemplarz z wybranej agendy – pozwala na ograniczenie rezerwacji do wybranej filii. Warto używać gdy w danej filii jest więcej niż jeden egzemplarz danego tytułu. 

rezerwacja wybrana filia

3. Każdą rezerwację należy potwierdzić klikając opcję „Zatwierdź” w prawym dolnym rogu. Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat o pomyślnie zrealizowanej rezerwacji.
rezerwacja potwierdzenie