FOTOGALERIA

Turniej Czytelniczy
TAJEMNICE ARCHEO

Cele Turnieju:
• Popularyzacja czytelnictwa dzieci i młodzieży.
• Rozwijanie wyobraźni poprzez lekturę książek z gatunku powieści przygodowej.
• Rozbudzanie motywacji do czytania.
• Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Kształcenie spostrzegawczości i umiejętności zapamiętywania.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Temat:
Tematyka pytań turniejowych dotyczyć będzie dwóch pierwszych tomów cyklu Kroniki Archeo
Agnieszki Stelmaszyk, czyli książek o tytułach Tajemnica Klejnotu Neferetiti i Skarb Atlantów.

Cykl: Czytelnicy – podróżnicy

Gdzie: Filia nr 14
Kiedy: 3 czerwca 2016 r.