Cudowne Lato! To wydarzenie kierowane głównie do młodego pokolenia czytelników w wieku szkolnym. Lato pierwszych miłości, trudnych wyborów, śmiechu, aktywności na dworze aż do zmierzchu. Zobaczcie, jak je spędzają uczestnicy akcji Lato z Książką.
Nie zabraknie też wydarzeń dla dorosłych czytelników.

Gdzie: wiele filii
Kiedy: lipiec - sierpień 2022 r.


Autor artykułu

Magda Balon

Dział Metodyki, Analiz i Promocji
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach