Zmiana godzin otwarcia
Rozmowy na współczesne czasy
Klub książkowy - wideokonferencja
Filie nr 20 i 33 - zamknięcie
F11, F16, F32 - zamknięcie filii
Wakacyjne godziny otwarcia
Litera nowa seniora – typoTwórczość Seniorów
To nie jest napad! – WolfGang na Wyższym Poziomie - koncert
Świat po katastrofie
Recycling - to się nam opłaca! - konkurs
Lato z Książką 2020 - Biblioteka Naturalnie
I Ty potrafisz - online
Podróżowanie zero waste
Weekedowe czytelnicze spotkania z Magdaleną Betleją
Kartony na warsztat! - online
Doświadczalnie w Bibliotece F.26
I Ty potrafisz - online
Kartony na warsztat! - online
W bajkowej krainie - online
Odżywianie w zgodzie z naturą
Weekedowe czytelnicze spotkania z Magdaleną Betleją
Natura na warsztacie
Kartony na warsztat! - online
Doświadczalnie w Bibliotece F.26
I Ty potrafisz - online
Kartony na warsztat! - online
W bajkowej krainie - online
Warsztaty literacko-teatralne z aktorami Teatru TRIP
17 lipca - Filia nr 35
Weekedowe czytelnicze spotkania z Magdaleną Betleją
Natura na warsztacie
Kartony na warsztat! - online
Doświadczalnie w Bibliotece F.26
Porozmawiajmy o książkach - pikinik
I Ty potrafisz - online
Kartony na warsztat! - online
W bajkowej krainie - online
Bądź odlotowy pij… ocet jabłkowy
Warsztaty aktywizujące czytanie z Katarzyną Prudło
Warsztaty aktywizujące czytanie z Katarzyną Prudło
Warsztaty aktywizujące czytanie z Katarzyną Prudło
Weekedowe czytelnicze spotkania z Magdaleną Betleją
Warsztaty aktywizujące czytanie z Katarzyną Prudło
Warsztaty aktywizujące czytanie z Katarzyną Prudło
Kartony na warsztat! - online
Doświadczalnie w Bibliotece F.26
I Ty potrafisz - online
Kartony na warsztat! - online
W bajkowej krainie - online
Śladami historii Załęża
Doświadczalnia w F.28
Kartony na warsztat! - online
Doświadczalnie w Bibliotece F.26
Doświadczalnia w F.28
I Ty potrafisz - online
Kartony na warsztat! - online
W bajkowej krainie - online
Z ekologią za pan brat
Doświadczalnia w F.28
Kartony na warsztat! - online
Doświadczalnie w Bibliotece F.26
Porozmawiajmy o książkach
Doświadczalnia w F.28
I Ty potrafisz - online
Kartony na warsztat! - online
W bajkowej krainie - online
14-17 sierpnia - Filia nr 20
Z ekologią za pan brat
14-17 sierpnia - Filia nr 20
Legenda o Wandzie, co charakter miała i za mąż wyjść nie chciała
Kukiełkowe warsztaty online z Teatrem Trip.
Doświadczalnia w F.28
Kartony na warsztat! - online
Doświadczalnie w Bibliotece F.26
Doświadczalnia w F.28
I Ty potrafisz - online
Kartony na warsztat! - online
W bajkowej krainie - online
Z ekologią za pan brat
Molowe zakładki kukiełkowe
Doświadczalnia w F.28
Kartony na warsztat! - online
Doświadczalnie w Bibliotece F.26
Spotkanie online z Mikołajem Golachowskim
Niezwykła misja krasnala Dobroduszka - teatr
Doświadczalnia w F.28
I Ty potrafisz - online
Kartony na warsztat! - online
W bajkowej krainie - online
Z ekologią za pan brat
Prastara Książnica – skarb i tajemnica - teatr
Narodowe Czytanie. Juliusz Słowacki Balladyna
Kolory Grecji
Załęże po lupą. Odkrywamy dzielnicę na nowo
Katowice z nieba
Przerwana pamięć - wystawa
Jak Kicia Rufiego mądrości uczyła - teatr
DKK F.3 - Miriam Karmel – Być Esther
I Ty potrafisz - online
W bajkowej krainie - online