Pobierz do swojego kalendarza: Pobierz jako plik iCal

Rozpoczęcie: Niedziela, 14 Mar. 2021 r., godz. 12:00

2021 03 14 dariusz walerjanski

Zapisane w kamieniu
Zwiedzanie zabytkowego cmentarza żydowskiego w Katowicach. Oprowadza Dariusz Walerjański – historyk, muzealnik, badacz historii Żydów na Górnym Śląsku, społeczny opiekun zabytków żydowskich w woj. śląskim.

Na spacery będą obowiązywać telefoniczne zapisy – więcej informacji podamy wkrótce. W trakcie spacerów należy zachowywać bezpieczną odległość oraz zakrywać usta i nos.

V Dni Kultury Żydowskiej (marzec 2021)

'Dzieje każdego miasta można porównać do wielkiej księgi podzielonej na rozdziały. Jeden z tych rozdziałów został zapisany przez społeczność żydowską. Często jedynym materialnym śladem bytności społeczności żydowskiej jest zachowany cmentarz żydowski, gdzie historia starszych braci w wierze jest wyryta jest w kamieniu i zapisana świętym językiem. Wraz z założeniem gminy żydowskiej w Katowicach zakupiono w 1868 r. na przedmieściach miasta parcelę pod niezbędny cmentarz wyznaniowy. W tym czasie gmina wyznaniowa liczy ponad 600 członków. Pierwszy pochówek na tej nekropoli odbył się jesienią 1869 r. Pochowany wówczas został chłopczyk o biblijnym imieniu Baruch oznaczające w tradycji żydowskiej „błogosławionego”. Prosty i skromny nagrobek zachował się do dnia dzisiejszego i jest najstarszym pomnikiem na tej nekropolii z niemiecko – hebrajskim epitafium. Na cmentarzu, który składa się z dwóch części starszej większej z XIX wieku oraz nowej z I poł. XX w. zachowało się ponad 1400 nagrobków od prostych tradycyjnych macew wykonanych z „płaczącego kamienia”, przez liczne obeliski nawiązujące do sztuki antycznej po przyścienne rodzinne grobowce zdobione elementami dekoracyjnymi typowymi dla stylów historyzujących. Wszystkie daty urodzin oraz śmierci są podawane zgodnie z żydowską tradycją czyli od stworzenia świata. Oprócz pomników nagrobnych na uwagę zasługuje wybudowany w 1869 r., przebudowany w latach 20 XX w. dom przedpogrzebowy z salą ceremonialną. Cmentarz żydowski w Katowicach to jedna z czterech czynnych nekropolii wyznaniowych na terenie Województwa Śląskiego na których chowa się wyznawców religii mojżeszowej. Walory historyczne, artystyczne sprawiły, że w od 1990 r. cmentarz został wpisany do rejestru zabytków i jest prawnie chroniony. To miejsce, które w ciszy wielkiego miasta na co dzień zamknięte przed spojrzeniem przechodnia opowiada swoją burzliwą historię, wartą poznania. I taka jest to krótka opowieść o katowickiej nekropolii, gdzie wiatr szeptem odmawia kadisz.'
Dariusz Walerjański

14 marca 2021 r, godz. 12.00 Category Image
KATOWICE, Kozielska
tel:

Wróć