rozmowa okragly 2

Spotkanie z Tomaszem Żukowskim, autorem książki 'Pod presją. Co mówią o Zagładzie ci, którym odbieramy głos'.
Spotkanie poprowadziła - Monika Badowska, która zajmuje się literaturą zawodowo i prywatnie
https://www.prowincjonalnanauczycielka.pl/

| Tomasz Żukowski | Historyk literatury. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Zajmuje się problemami dyskursu publicznego w Polsce; interesuje się funkcjami obrazów Żyda i ich rolą w definiowaniu polskiej tożsamości oraz narracjami o PRL-u i komunizmie po roku 1989. Współautor tomu Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i konteksty oraz książki Przemoc filosemicka? Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000.

Spotkanie realizowane w ramach projektu: Inicjatywa Lokalna. Żydzi w społeczności śląskiej. Pamięć, kultura, dziedzictwo