otwarcie konferencji

Konferencja OBRAZ/słowo/Biblioteka zorganizowana dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniach 15-16 listopada 2018 r. zgromadziła 201 uczestników, gości, pracowników bibliotek i ośrodków edukacyjnych.


Pierwszy dzień, poświęcony książce obrazkowej, rozpoczęły wykłady ekspertów zajmujących się literaturą dziecięcą w sposób badawczy oraz praktyczny. Profesor Grzegorz Leszczyński, doktor Krystyna Rybicka i Małgorzata Swędrowska, Magdalena Kłos-Podsiadło omawiali obecność książki obrazkowej we współczesnym dyskursie o literaturze i promocji czytelnictwa. Prezentacje wydawców proponujących czytelnikom tego typu książkę pozwoliły obecnym na konferencji bibliotekarzom przekonać się o - dotychczas nie zawsze uświadamianych - walorach książek bez tekstu. Warsztaty kończące pierwszy dzień konferencji stanowiły idealne podsumowanie zdobytej wiedzy pozwalając wykorzystać ją w praktyce.

 

Dzień drugi konferencji oscylował tematycznie wokół komiksu, którego obecność w bibliotece jest wciąż, dla wielu, trudna i dyskusyjna. O historii komiksu w Polsce, rozwoju rynku związanego z powieścią graficzną oraz dobrych praktykach pracy prospołecznej i bibliotekarskiej związanej z oferowaniem czytelnikom komiksów mówili przedstawiciele uczelni wyższych, fundacji, a także wydawnictw specjalizacyjnych. Warsztaty prowadzone przez znanych młodych i nagradzanych twórców komiksu - Berenikę Kołomycką, Daniela Chmielewskiego i Edytę Bystroń, pozwoliły uczestnikom konferencji dostrzec bogactwo metod pracy z czytelnikiem w oparciu o komiks.


Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników wskazuje na to, iż zdobyte podczas konferencji wiedza i umiejętności będą zdecydowanie przydatne w pracy bibliotekarzy (odpowiedziało tak 67,3% badanych). Materiały konferencyjne, w skład których wchodziły pakiety promocyjne, książki obrazkowe i katalogi wydawców są, w ocenie respondentów, bogate, ciekawe i wzmacniające zainteresowanie omawianą tematyką, pomocne w pracy z czytelnikami i stanowią świetną bazę do wyboru literatury do biblioteki.

Fotogaleria