Przyjaciel nie tylko z książki to tytuł projektu czytelniczego realizowanego wspólnie przez trzy katowickie placówki oświaty: Szkołę Podstawową nr 33, Gimnazjum nr 3 oraz Miejskie Przedszkole nr 85. Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach jest partnerem projektu.
Został on stworzony z myślą o krzewieniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży wzajemnie między sobą. W ramach przedsięwzięcia organizowane są spotkania czytelnicze podczas których młodzież czyta dzieciom, a najmłodsi – przedszkolaki – tworzą własną Aktywną Książkę pt. Kraina dziwnych zdarzeń. Książka ta zostanie wydana nakładem MP nr 85.
W maju głośne czytanie dla przedszkolaków odbywać się będzie w czasie wtorkowego Czytania na dywanie w Filii nr 12. W dniach 8 i 15 maja czytać dzieciom będą uczniowie klasy 5 z SP 33, natomiast 22 i 29 maja – uczniowie klasy 2 z Gimnazjum nr 3.


Natomiast 15 i 29 maja, po wspólnym czytaniu, odbędą się warsztaty Aktywna Książka w trakcie których przedszkolaki pracować będą nad swoją książką.