pola widzeniaPola widzenia książki to projekt czytelniczy Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej, realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego odbywać się będą warsztaty, pokazy i spotkania. Założeniem projektu jest zainteresowanie odbiorców, głównie młodych, sztuką wizualną, muzyką, historią czy architekturą, umiejscawiając jednocześnie literaturę jako oś całej akcji. Do współpracy zaproszone zostały organizacje pozarządowe oraz katowickie instytucje kultury, między innymi Miejska Biblioteka Publiczna.

W kwietniu odbędą się u nas pierwsze warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży, poświęcone sztuce, podróżom oraz tańcowi.

 

logo zajęć

 

LITERATURA/SZTUKA – warsztaty literackie nawiązujące do obecności sztuki w literaturze.

21 kwietnia, godz. 8.15, Filia nr 10, ul. Radockiego 70 A

9 czerwca, godz. 10.00, Filia nr 12, ul. Witosa 18 B

24 listopada, godz. 9.00, Filia nr 15, ul. Przyjazna 7
 

Prowadzenie: Irena Imańska

Spotkania warsztatowe poświęcone literaturze pięknej w połączeniu z innymi dziedzinami – fotografią, sztukami wizualnymi, filmem, animacją, muzyką i dizajnem. Szczególnie istotnym kontekstem działań są aktualne wystawy prezentowane w Galerii Intymnej Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej. Spotkania rozwijają kreatywność i ekspresję uczestników oraz postawę twórczą u edukatorów i nauczycieli. Często przyjmują formę akcji w przestrzeni miasta, happeningów i działań interdyscyplinarnych. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA.

Irena Imańska – uzyskała dyplom w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w zakresie pedagogiki artystycznej (1997) oraz na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowniach prof. Romana Staraka i prof. Jana Dubiela (1998). Mieszka w Katowicach i Berlinie. Od 1999 r. pracuje jako nauczyciel sztuki i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej. Zajmuje się malarstwem i grafiką, videoartem i promocją kultury. Od 2007 r. aktywnie współpracuje z Cosmoreal Museum of Future w Berlinie. W 2005 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Ruda Śląska za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Swoje prace prezentowała na 17 wystawach indywidualnych oraz wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

 

 

pwk znakLITERATURA/ZNAK – warsztaty literackie dotyczące roli znaków

 9 czerwca, godz. 12.00, Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2

12 czerwca, godz. 9.50, Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2

13 czerwca, godz. 11.00, Filia nr 14, ul. Piastów 20

 

Prowadzenie: Małgorzata Jabłońska

Warsztaty projektowe dla młodzieży gimnazjalnej, poświęcone piktografii (językowi znaków rysunkowych) i typografii (językowi znaków literowych i nieliterowych). Oba te języki to niezwykłe nośniki informacji. Jak je czytać, tworzyć, przekształcać, zamieniać w sztukę? Na warsztaty złożą się krótkie projekcje wprowadzające w temat i – przede wszystkim – wiele angażujących działań plastycznych.

Małgorzata Jabłońska – dyplom z projektowania graficznego uzyskała w pracowni Nowych Mediów na Wydziale Grafiki w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się przede wszystkim narracją graficzną (komiksem). W projektach artystycznych wykorzystuje język graficzny dizajnu oraz zasady percepcji wizualnej. Uczestniczka wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw sztuki współczesnej w kraju i za granicą. Nauczycielka akademicka, autorka licznych warsztatów – dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych – realizowanych dla instytucji kultury i placówek edukacyjnych.

 

pwk taniec

 

LITERATURA/TANIEC – warsztaty etnologiczno-taneczne z aspektem literackim.


26 kwietnia, godz. 10.00, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93;
27 kwietnia, godz. 10.00, Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A
25 maja, godz. 13.00, Filia nr 12, ul. Witosa 18 B

1 czerwca, godz. 9.00, Filai nr 12, ul. Witosa 18 B
12 czerwca, godz. 15.30, Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A

 

Prowadzenie: Jakub Fedak, koncepcja: Iga Fedak
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się, czym jest kultura ludowa, zobaczą, jak często w literaturze pojawiają się odwołania do niej i jak jest ona przedstawiana. Uczniowie zdobędą wiedzę o polskich tańcach i muzyce ludowej, nauczą się szukać informacji o nich, jak również poznają w praktyce przykłady polskich tańców tradycyjnych oraz muzykę, która im towarzyszy. Będą mieli okazję zobaczyć instrumenty używane w polskiej muzyce ludowej, takie jak skrzypce, fujarki czy – rzadko spotykane na co dzień – cymbały.
Iga Fedak – etnolog, etnomuzykolog, instruktorka tańca ludowego. Absolwentka etnologii na Uniwersytecie Śląskim, słuchaczka podyplomowych studiów etnomuzykologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Muzyką tradycyjną zajmuje się zarówno w teorii, jak i w praktyce – prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu tańca i polskiej muzyki ludowej, łączące wiedzę i umiejętności związane z rodzimą kulturą muzyczną. Działa artystycznie w projektach muzycznych o tematyce ludowej, m.in. w Grupie Wokalnej Zora, w projekcie jazzowo-folkowym Qra. Badacz terenowy m.in. w projektach badawczo-popularyzatorskich z zakresu etnologii „Tropem Kolberga” i „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”.

pwk podroz

 

LITERATURA/PODRÓŻ – warsztaty literackie w oparciu o książki podróżnicze.


27 kwietnia, godz. 10.00, Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62
22 maja, godz. 10.45, Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1
31 maja, godz. 9.00, Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1
22 czerwca 2017 r., godz. 10.00, Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62

Prowadzenie: Mateusz Świstak

Celem zajęć jest stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która będzie miała okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, a także odnaleźć inspiracje związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi.

Mateusz Świstak – z wykształcenia polonista i edytor; z zamiłowania opowiadacz baśni. Prowadzi zajęcia z kreatywnego pisania i sztuki opowiadania dla dzieci i dorosłych, a także „Klub latających podróżników” – spotkania podróżnicze dla dzieci w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Jego teksty dotyczące baśni pojawiają się w prasie specjalistycznej, a także – regularnie – na blogu: basnienawarsztacie.pl.

pola widzenia basn

LITERATURA/BAŚŃ – warsztaty literackie poświęcone baśniom

22 sierpnia, godz. 11.00, Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62
28 września 2017 r., godz. 11.00, Filia nr 27


Prowadzenie: Mateusz Świstak

Zajęcia dla młodzieży będą poświęcone odkrywaniu na nowo baśniowego świata. Zarówno tego zamkniętego w klasycznych utworach braci Grimm czy Charles’a Perraulta, jak i tego, który mieszka głęboko w nas. Uczestnicy, analizując i interpretując opowieści, przyjrzą się tym archetypom, które są dla nich ważne. Przypomnimy też ilustracje takich znakomitych artystów, jak m.in.: Daniela Drescher, Heinrich Leutemann, Carl Offterdinger, Wiktor Sadowski czy Jan Marcin Szancer. Będzie to również okazja, by osobiste symbole umieścić w królestwie baśni – za pomocą narzędzi literackich i plastycznych. Cykl spotkań zakończymy złożeniem wszystkich opowieści we wspólną „Współczesną księgę baśni”, inspirowaną klasyką, ale odzwierciedlającą sposób widzenia młodych ludzi ze Śląska.

Mateusz Świstak – z wykształcenia polonista i edytor; z zamiłowania opowiadacz baśni. Prowadzi zajęcia z kreatywnego pisania i sztuki opowiadania dla dzieci i dorosłych, a także „Klub latających podróżników” – spotkania podróżnicze dla dzieci w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Jego teksty dotyczące baśni pojawiają się w prasie specjalistycznej, a także – regularnie – na blogu: basnienawarsztacie.pl.

 

 

mkidn

Pola widzenia Wernisaż - galeriaPola widzenia Filia nr 10 - galeria