2023 10 7 wojciech korfanty

Cieszące się ogromną popularnością, organizowane przez naszą Bibliotekę spacery miejskie, jeszcze się nie kończą! Serdecznie zapraszamy na dwa kolejne, które odbędą się już w pierwszej połowie października.

Wojciech Korfanty – dyktator powstania
Spacer historyczny pod przewodnictwem regionalisty Michała Dzióbka ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Spacer odbędzie się w katowickiej dzielnicy Szopienice, a podczas tego spaceru odwiedzimy miejsca związane z intensywną działalnością Korfantego w okresie trzeciego powstania śląskiego. Szopienice, w których wówczas Korfanty mieszkał i pracował, nazywano „powstańczą stolicą”. Przyjrzymy się zatem przywództwu Korfantego w warunkach wojennych.
Spacer odbędzie się w sobotę, 7 października, o godz. 11.00
Udział w spacerze jest bezpłatny, obowiązują zapisy – nr tel. 322 546 098, wewn. 112 (od 25 września br.)
Miejsce zbiórki podane zostanie podczas zapisu.

 

2023 10 8 spacer historyczny sladami powstan slaskichSpacer historyczny śladami Powstań Śląskich
Spacer historyczny po Katowicach, któremu przewodzić będzie Piotr Fuglewicz – działacz społeczny, regionalista, przewodnik po Katowicach i Górnym Śląsku, autor i współautor książek, m.in. Cokoły przechodnie. Życiorysy z pogranicza czy Spacerownik po Katowicach.
Podczas spaceru przybliżone zostaną najważniejsze miejsca w Katowicach związane z Powstaniami Śląskimi. Poznamy sylwetki dowódców powstańczych, mających związek z naszym miastem, m.in. Wojciecha Korfantego, kpt. Roberta Oszka.
Spacer odbędzie się w niedzielę, 8 października, o godz. 11.00
Udział w spacerze jest bezpłatny, obowiązują zapisy – nr tel. 322 546 098, wewn. 112 (od 25 września br.)
Miejsce zbiórki podane zostanie podczas zapisu.

Oba spacery historyczne odbędą się dzięki dofinansowaniu przez Fundację Lotto projektu „Wojciech Korfanty – śląski Superbohater”, w ramach programu Patroni Roku 1/2023.

Autor artykułu

Antonina Szymitowska

Dział Metodyki, Analiz i Promocji
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach