spis powszechny

Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę Głównego Urzędu Statystycznego: spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz - telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

 

Dodatkowo urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie można wykonać samospis. W Katowicach dwa ogólnodostępne stanowiska komputerowe znajdują się na parterze w budynku Urzędu Miasta przy Rynku 1.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zostaniesz zapytany w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl. Jeśli nie jesteś pewien, czy osoba podająca się za rachmistrza rzeczywiście nim jest, możesz to zweryfikować pod nr. tel. 22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapytani m.in. o nasze dane, adres zamieszkania, dane osoby w mieszkaniu, relacje rodzinne.

Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.