Plakat promujący
Recykling, zero waste, less waste, planet friendly, segregacja śmieci... - te, i wiele innych haseł, dobrze jest znanych chyba większości z nas. Świadome bycie eko to już nie tylko konieczność, ale świetna moda, za którą warto podążać. Hasło tegorocznego Lata z Książką brzmi Biblioteka naturalnie i jeśli kojarzy się Wam wieloznacznie, to jest to dobry znak ;)

Filia nr 10 naszej Biblioteki organizuje świetny konkurs fotograficzny dla dzieci i dorosłych, początkujących i zaawansowanych w ekologicznym stylu życia. Zgodnie z hasłem Recykling - to się nam opłaca! - przyślijcie zdjęcia swoich projektów zrecyklingowanych przedmiotów codziennego użytku. Pokażcie, w jaki sposób można dać im drugie życie, a może wygracie nagrodę za pomysłowość!

Na zdjęcia czekamy od 1 lipca do 23 sierpnia 2020 r., pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Już wkrótce na naszej stronie pojawi się regulamin, prosimy o zapoznanie się z nim przed przystąpieniem do konkursu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i, oczywiście, do prowadzenia świadomego ekologicznie trybu życia :)

 


REGULAMIN KONKURSU

Recykling – to się nam opłaca!

 1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Katowicach.
 2. Konkurs trwa od 02.07.2020r. do 23.08.2020r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: Recykling – to się nam opłaca!
 4. W konkursie mogą brać udział : dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 5. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Praca konkursowa ma być pracą dotyczącą recyklingu czyli ponownego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku.
 7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 8. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 10. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
  i nazwisko oraz kategorią wiekową (3 -15 lat lub 15 lat i więcej)). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia: 31.08.2020r.
 4. Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziano nagrody książkowe.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję i publikację zwycięskich prac na Facebooku i blogu Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii 10 w Katowicach.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
  w niniejszym regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 5. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 6. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 7. c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 8. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.]