mpb pion w na g

Decyzją Rządu RP, od dnia 4 maja br. w Polsce mogą wznowić działalność (w ograniczonym zakresie) instytucje kultury, w tym biblioteki. Podkreślić jednak należy, iż podana data nie jest obligatoryjną. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z organizatorem, po konsultacji z sanepidem.

Oznacza to, iż filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach otwarte zostaną, gdy będziemy mieć pewność, iż spełniają wymogi bezpieczeństwa, co podyktowane jest troską o zdrowie tak Państwa, jak i naszych pracowników.

Gdy tylko oficjalnie potwierdzona zostanie data otwarcia naszych filii, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie na stronie internetowej, na profilu Biblioteki na Facebooku oraz na Instagramie.