KRASZEWSKI.
KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2013

W grudniu 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach otrzymała dotację w wysokości 19800,00 zł z Instytutu Książki w ramach programu KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2013.
Celem projektu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach kwota dotacji została w całości przeznaczona na zakup 7 komputerów dla Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów i 2 firewalli dla Filii. Dzięki temu stanowiska pracy bibliotekarzy zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający bieżące katalogowanie i dokończenie retrokonwersji zbiorów, udostępnienie 100% zbiorów on-line oraz uruchomienie elektronicznej obsługi czytelnika we wszystkich filiach.
Nazwa programu nawiązuje do Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i obchodzonego w roku 2012.

Więcej informacji:
Biblioteka Plus
Instytut Książki

Logo programu Kraszewski