Zbiory książkowe i czasopisma

Zbiory książkowe i czasopisma udostępniane są na miejscu w czytelniach lub wypożyczane do domu. We wszystkich wypożyczalniach Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, co umożliwia samodzielny wybór literatury i bezpośredni kontakt z książkami.

"Książka mówiona"

Pierwszeństwo w dostępie do zbiorów "książki mówionej" w Filii nr 1, a w szczególności do nowości mają osoby niewidome, słabowidzące i dyslektyczne. Oprócz tego Filie nr 9, 13, 14, 18, 32, 34 prowadzą na zamówienie wypożyczenia "książki mówionej" dla pozostałych czytelników.