Biblioteczny Klub Seniora
Czytelnicy - podróżnicy
III Tydzień Kultury Żydowskiej 16-22 lutego 2019 r.
Konferencja OBRAZ/słowo/Biblioteka
Czytaj dla odmiany
Laboratorium Sztuki - zajęcia literacko - artystyczne
Nie-zwykli
Góry – Literatura – Biblioteka 2-8 marca 2019 r.
Newsletter
Wielokulturowy Śląsk
Czytanie na dywanie
Klub Gier Planszowych

opacotwarcie strony ibuk w nowym okniebip logo

otwarcie strony urzędu miasta w nowym oknieskup

opacotwarcie strony ibuk w nowym okniebip logo

otwarcie strony urzędu miasta w nowym oknieskup

opacotwarcie strony ibuk w nowym okniebip logo

otwarcie strony urzędu miasta w nowym oknieskup

Zasady udostępniania

Rozmiar:

Zbiory książkowe i czasopisma

Zbiory książkowe i czasopisma udostępniane są na miejscu w czytelniach lub wypożyczane do domu. We wszystkich wypożyczalniach Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, co umożliwia samodzielny wybór literatury i bezpośredni kontakt z książkami.

"Książka mówiona"

Pierwszeństwo w dostępie do zbiorów "książki mówionej" w Filii nr 1, a w szczególności do nowości mają osoby niewidome, słabowidzące i dyslektyczne. Oprócz tego Filie nr 9, 13, 14, 18, 32, 34 prowadzą na zamówienie wypożyczenia "książki mówionej" dla pozostałych czytelników.

Sponsorzy w 2019